صلح عمری چیست؟

فوریه 28, 2021
0 نظر

صلح در حقوق به این معناست که دو نفر برای اختلافی که دارند با هم قرارداد می‌بندند و با هم به توافق می‌رسند. در قرارداد صلح عمری، مالک ملک خود را در شرایط خاصی به دیگری صلح می‌کند.

شرط یک در صلح عمری این است که تا زمانی که مالک زنده است، منافع ملک متعلق به خود مالک خواهد بود و مثلاً می‌تواند آن را اجاره دهد.

شرط دوم این است که بعد از فوت مالک، متصالح (طرف دوم قرارداد صلح)، به طور شش دانگ، صاحب ملک و منافع آن می‌شود.

برای مثال، فرض کنید، پدری می‌خواهد خانه‌ی خود را، طی یک قرارداد رسمی، به صورت صلح عمری به فرزند خود منتقل کند.

پدر ضمن این قرارداد شرط می‌کند که تا زمانی که زنده است، بتواند از منافع ملک خود استفاده کند، برای مثال آن را اجاره بدهد و همچنین شرط می‌کند که بعد از فوت او، ملک و منافع آن به طور کامل متعلق به فرزندش خواهد بود.

توجه کنید که مالک در قرارداد صلح عمری، می‌تواند برای خود، حق فسخ نیز در نظر بگیرد!

 

پیام بگذارید