در صورت امتناع مالک یا مستاجر ساختمان از پرداخت شارژ چه باید کرد؟

می 11, 2021
0 نظر
شارژ ساختمان

قانون گذار در ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1351 و تبصره‌های آن اینچنین پیش­بینی نموده است.
در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر‌مبلغ بدهی و
صورت ریز آن مطالبه می‌شود.
هر گاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه‌به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا‌استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق‌اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرایی بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا‌هیأت‌ مدیران موظف هستند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام‌نمایند.

درصورتی که نیاز به نمونه اظهار نامه دارید،  همدانگ آن را در اختیار شما می­‌گذارد.

پیام بگذارید